Listopadová Agora 2017: mnou realizované workshopy